Leveringsvoorwaarden

 

Op verzoek zenden wij u onze prijslijst toe. Ook is het mogelijk telefonisch de actuele prijzen op te vragen of een gedetailleerde offerte per post of e-mail te ontvangen.

Alle prijzen zijn per stuk in euro's excl. BTW; prijswijzigingen voorbehouden. 

Condities:

Levering:

Binnen de Benelux tot € 350,- netto excl. BTW € 5,- verzendkosten, orders boven € 350,- netto excl. BTW: geen verzendkosten.
Overige landen: vracht op rekening 

Betaling:

Via vooruitbetaling of binnen 30 dagen netto.

Algemene Verkoop-, Leverings-, en Betalingsvoorwaarden Safety Lux.

VERWIJDERINGSBIJDRAGEN STIBAT

Stichting Batterijen is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert. Zij ontwikkelen activiteiten op diverse terreinen om iedereen te informeren over het hoe en waarom van de inzameling van lege batterijen. En omdat het een stichting is, gebeurt dat zonder winstoogmerk. Sinds 1995 is er een wettelijke regeling die voorschrijft dat gebruikte batterijen door of namens producenten en importeurs van batterijen ingezameld en gerecycled moeten worden. Stibat heeft deze taak op zich genomen. Safety-Lux is aangesloten bij Stibat.

Dit betekent dat Safety-Lux bij aankoop van batterijen de zogenaamde verwijderingsbijdrage in rekening brengt aan de klant en vervolgens afdraagt aan Stibat. Aan het eind van de levensduur kunt u deze batterijen dan zonder verdere kosten inleveren bij uw depot voor chemisch afval. 

BEA (AEEA)

Op 13 augustus 2005 is het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEA) in werking getreden. De NVMP is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van producenten en importeurs, voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten die onder de werkingssfeer van de BEA vallen, een collectief verwijderingsysteem heeft opgezet De terminologie is niet altijd eenduidig. Meerder instanties houden zich bezig met inzameling en recycling. Ook wordt gesproken van de richtlijn met betrekking tot Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

De richtlijn brengt vele verplichtingen met zich mee. Wanneer een producent of importeur als éérste een nieuw apparaat op de Nederlandse markt brengt, is hij/zij verantwoordelijk voor het afvalbeheer. Hierbij gaat het uitsluitend om apparatuur die in gebruik is op de professionele markt. Voor de producent of importeur geldt een terugnameplicht voor alle elektrische en elektronische apparatuur. Meer informatie vindt u op www.nvmp.nl

De richtlijn geldt slechts voor een zeer beperkt deel van het assortiment van Safety-Lux (m.n. voorschakelapparaat en/of TL-buizen). In voorkomende gevallen wordt bij aanschaf een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht.