Duurzaam

Duurzaam
Vrijwel alle producten in het assortiment zijn als duurzaam te labelen doordat ze ontwikkeld zijn voor een zeer lange gebruiksduur. Niet alleen de behuizing van de lampen gaat ontzettend lang mee, maar ook doordat deze zijn voorzien van een accu of batterij is het als duurzaam te herkennen. De discussie van de laatste tijd is dat deze belastend zijn voor het milieu. Safety Lux is zich bewust hiervan en zet zich in voor het optimaal toepassen van batterij en accu’s. Veel producten worden geleverd met een oplaadbare batterij. Hierdoor is er een minimale belasting. Safety Lux levert een bijdrage voor iedere batterij die wij op de markt brengen: de zogenoemde beheerbijdrage. Met deze bijdrage bekostigt Stibat het transport, de sortering en de recycling van lege batterijen. Ook de ontwikkeling van publiekscampagnes wordt uit de beheerbijdrage betaald.

 

Verwijderingsbijdrage Stibat
Stibat is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert. Zij ontwikkelen activiteiten op diverse terreinen om iedereen te informeren over het hoe en waarom van de inzameling van lege batterijen. En omdat het een stichting is, gebeurt dat zonder winstoogmerk. Sinds 1995 is er een wettelijke regeling die voorschrijft dat gebruikte batterijen door of namens producenten en importeurs van batterijen ingezameld en gerecycled moeten worden. Safety Lux is aangesloten bij Stibat. Dit betekent dat Safety-Lux bij aankoop van batterijen de zogenaamde verwijderingsbijdrage afdraagt. Aan het eind van de levensduur kunt u deze batterijen dan zonder verdere kosten inleveren bij uw depot voor chemisch afval.

 

BEA (AEEA)
Op 13 augustus 2005 is het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEA) in werking getreden. De NVMP is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van producenten en importeurs, voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten die onder de werkingssfeer van de BEA vallen, een collectief verwijderingssysteem heeft opgezet De terminologie is niet altijd eenduidig. Meerder instanties houden zich bezig met inzameling en recycling. Ook wordt gesproken van de richtlijn met betrekking tot Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).De richtlijn brengt vele verplichtingen met zich mee. Wanneer een producent of importeur als éérste een nieuw apparaat op de Nederlandse markt brengt, is hij/zij verantwoordelijk voor het afvalbeheer. Hierbij gaat het uitsluitend om apparatuur die in gebruik is op de professionele markt. Voor de producent of importeur geldt een terugnameplicht voor alle elektrische en elektronische apparatuur. Meer informatie vindt u op www.nvmp.nl
De richtlijn geldt slechts voor een zeer beperkt deel van het assortiment van Safety-Lux (m.n. voorschakelapparaat en/of TL-buizen).

preloader