Privacy statement

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

 

Safety-Lux zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

 

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of email kenbaar te maken via:
Safety-Lux Nederland B.V.
Postbus 60130, 1320 AC ALMERE
Neonweg 170, 1362 AE ALMERE
T: +31 (0)35-6914476
info@safety-lux.nl

preloader